CNC Struganje
Brizganje plastike

CUBE d.o.o.
tel: +381 (0) 22 310 363
mob: +381 (0) 63 248 180
srpski

MAŠINSKI PARK – CNC STRUGANJE:

U julu 2023. očekujemo novog CITIZENA A20-VII sa dodavačem FMB TURBO 3-26/3200C i LNS konvejerom za špon. Naš razvoj zasniva se na kupovini novih mašina sa većom brzinom, manjom potrošnjom energije i većim performansama kako bi zadovoljili rastuće potrebe postojećih i pridobili nove kupce.

MAŠINSKI PARK – BRIZGANJE PLASTIKE: